• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4

DK w Pysznicy

DK w Pysznicy

Gminne Centrum

Organizacji Czasu

Odkrywamy talenty!

Reklama
Sukcesy Zespołu Tanecznego "KIK"

images/stories/18sul1.jpg

images/stories/18sul2.jpg

 
Zapraszamy na Wieczór Kolęd

images/stories/18spopl.jpg

 
11 listopada 2018r. - Koncert pt. "Młodzi artyści dla Niepodległej"

images/stories/18.11-11.jpg

Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w gminie Pysznica rozpoczęły się o godz. 11:00 uroczystą mszą świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Jana Chrzciciela w Pysznicy, po której Wójt Gminy Pysznica pan Tadeusz Bąk oraz ks. proboszcz Jan Kłak odsłonili tablicę upamiętniającą mieszkańców parafii Pysznica, którzy na przestrzeni lat poświęcili swoje życie i zdrowie w obronie Ojczyzny. Następnie o godz. 17:00 w Domu Kultury odbył się koncert pt. „Młodzi artyści dla Niepodległej”, podczas którego z gościnnym występem zaprezentował się Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Taneczny „Sanowiślaczki” z Chwałowic, którego choreografem jest pani Anna Strusińska oraz zespół instrumentalno – wokalny „Akord” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pysznicy, który prowadzi pani Teresa Mierzwa. Na scenie zaprezentowali się również artyści od lat związani z naszym Domem Kultury – Zespół Taneczny „KIK” prowadzony przez panią Teresę Świdecką - Węglarz, a także wokalistki Zespołu Wokalnego „Takt” – Julia Dziuba i Dominika Swara, które przygotowała pani Dorota Nieradka. Koncert przepełniony wzruszeniami i patriotyczną zadumą został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez publiczność, która wypełniła salę widowiskowa po brzegi. Dziękujemy za tak liczne przybycie i zapraszamy do udziału w naszych następnych przedsięwzięciach kulturalnych.

 
Rok Artystyczny 2018/2019

images/stories/18.3333.jpg

images/stories/18.1111.jpg

images/stories/18.2222.jpg

 

 

 

 

 
Rok Artystyczny 2018/2019

images/stories/18-19.jpg

 

 

 
Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. nowych przepisów na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13.

informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Dom Kultury w Pysznicy z siedzibą przy ul. Wolności 277 w Pysznicy, (kod pocztowy: 37-403), tel.: 15 841 00 48, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Celem zbierania danych jest:

- rekrutacja i ewidencja uczestników stałych zajęć Ogniska Artystycznego,

- zawieranie umów o pracę i innych umów cywilno-prawnych,

- promocja działalności Domu Kultury w Pysznicy

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do:

- procesu rekrutacji na zajęcia Ogniska Artystycznego,

- wykonania umów o pracę i innych umów cywilno-prawnych

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa:

- realizacja procesu rekrutacyjnego danego uczestnika,

- wykonanie umów o pracę i innych umów cywilno-prawnych.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy

Barbara Żywczak

 

 
Serdecznie witamy!

Drogi Internauto, w naszym serwisie znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących działalności Domu Kultury w Pysznicy.

Dowiesz się nie tylko jakie imprezy organizujemy i do jakich kół zainteresowań możesz się zapisać, ale będziesz mógł także poznać historię i strukturę organizacyjną naszej instytucji.