• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4

DK w Pysznicy

DK w Pysznicy

Gminne Centrum

Organizacji Czasu

Odkrywamy talenty!

Reklama
Serdecznie zapraszamy!

images/stories/plakat.jpg

 
Odwołane zajęcia

 

W dniach 2-3 listopada 2018r.

Warsztaty Wokalne „Nutka”

Zespół Taneczny „KIK”

Zespół Pieśni i Tańca „Pyszniczanie”

oraz Zajęcia Manualne „Papierzaki”

są odwołane.

 

W dniu 2 listopada /piątek/

odbędą się lekcje nauki gry na instrumentach

wg ustalonych z nauczycielami godzin.

 
Zmiana w harmonogramie.

 

Od dnia 25 października 2018r. /czwartek/

zajęcia Zespołu Tanecznego „KIK”,

dla dzieci od 6-8 lat,

prowadzone przez p. Alicję Sibigę,

odbywać się będą w godz. 17:00 – 18:00.

 
Oficjalne otwarcie nowej siedziby Domu Kultury.

images/stories/18-odk.jpg

W dniu 4 października 2018r. została uroczyście otwarta nowa siedziba Domu Kultury w Pysznicy mieszcząca się przy ul. Wolności 322. Siedziba Domu Kultury została wyremontowana w ramach projektu Rozbudowa i adaptacja części budynku po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu”, który został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”. Zamówienie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.4 Kultura oraz z budżetu Gminy Pysznica.
Uroczystość
rozpoczęła się od krótkiej modlitwy oraz poświęcenia obiektu, których dokonał ks. kan. Jan Kłak. Następnie Pani Janina Sagatowska – Senator RP, Pani Kamila Piech – Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Pan Tadeusz Bąk – Wójt Gminy Pysznica, Pan Józef Gorczyca – Przewodniczący Rady Gminy Pysznica, Pani Barbara Żywczak – Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy oraz Aleksandra Ambroziewicz przedstawicielka zespołów z Domu Kultury dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. Przed rozpoczęciem części artystycznej Wójt Gminy Pysznica pan Tadeusz Bąk przekazał pani Barbarze Żywczak wyrazy uznania za wspaniałą pracę na rzecz rozwoju kultury w Gminie Pysznica. W dalszej części programu zaprezentowali się artyści z Domu Kultury: Zespół Taneczny „KIK” przygotowany przez panią Teresę Świdecką-Węglarz, Zespół Pieśni i Tańca „Pyszniczanie”, którego opiekunem jest pani Anna Strusińska, Zespół Wokalny „Takt”, który prowadzi pani Dorota Nieradka, Pysznicka Orkiestra Kameralna przygotowana przez panią Bożenę Hałys oraz pana Piotra Szafrańca, a także pani Genowefa Stępień – przedstawicielka Zespołu Ludowego „Pyszniczanie” oraz pan Jan Mudy – reprezentant Zespołu Ludowego „Jastkowianie”. W finałowej części programu, pani Dyrektor złożyła na ręce pana Wójta Tadeusza Bąka, pana Przewodniczącego Rady Gminy w Pysznicy Józefa Gorczycy oraz pana Zastępcy Wójta Gminy Pysznica Aleksandra Jabłońskiego podziękowania za przekazanie nowej siedziby Domu Kultury w Pysznicy na rzecz rozwoju kultury lokalnej. Następnie pan Wójt wręczył nagrody w dziedzinie kultury artystom z terenu Gminy Pysznica. Wśród nagrodzonych znalazł się Zespół Taneczny „KIK”, który zdobył uznanie za liczne osiągnięcia i sukcesy na scenach ogólnopolskich i międzynarodowych.

images/stories/18-otdk.jpg

images/stories/18-stat.jpg

images/stories/18-odk3.jpg

 
Kontakt telefoniczny z DK

 

 

Telefon stacjonarny o numerze 15 841 00 48

na chwilę obecną jest nieaktywny.

Wszelkie informacje można uzyskać

pod numerem 501 142 014.

 
Rok Artystyczny 2018/2019

images/stories/18.3333.jpg

images/stories/18.1111.jpg

images/stories/18.2222.jpg

 

 

 

 

 
Rok Artystyczny 2018/2019

images/stories/18-19.jpg

 

 

 
Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. nowych przepisów na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13.

informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Dom Kultury w Pysznicy z siedzibą przy ul. Wolności 277 w Pysznicy, (kod pocztowy: 37-403), tel.: 15 841 00 48, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Celem zbierania danych jest:

- rekrutacja i ewidencja uczestników stałych zajęć Ogniska Artystycznego,

- zawieranie umów o pracę i innych umów cywilno-prawnych,

- promocja działalności Domu Kultury w Pysznicy

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do:

- procesu rekrutacji na zajęcia Ogniska Artystycznego,

- wykonania umów o pracę i innych umów cywilno-prawnych

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa:

- realizacja procesu rekrutacyjnego danego uczestnika,

- wykonanie umów o pracę i innych umów cywilno-prawnych.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy

Barbara Żywczak

 

 
Serdecznie witamy!

Drogi Internauto, w naszym serwisie znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących działalności Domu Kultury w Pysznicy.

Dowiesz się nie tylko jakie imprezy organizujemy i do jakich kół zainteresowań możesz się zapisać, ale będziesz mógł także poznać historię i strukturę organizacyjną naszej instytucji.